Δήμος Σπάρτης: Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων

petrelaio

petrelaio

Ο δήμος Σπάρτης προκήρυξε δημόσιο ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσής του, για την προμήθεια καυσίμων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 423.977,14 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα στην κεντρική πλατεία Σπάρτης την Τετάρτη 9/7 στις 11.00′ πμ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Τόπος υποβολής των προσφορών είναι τα γραφεία του δήμου. Οι προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο στην ως άνω διεύθυνση όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 8/7/2014 και ώρα 2.00′ μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του δήμου Σπάρτης, Δ/νση Περ/ντος, Ευαγγελιστρίας 85-87 ΤΚ 23100 Σπάρτη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και στα τηλέφωνα 27310 22226 (εσωτ. 122,123), φαξ 27310 22203. Η διακήρυξη διατίθεται και ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Σπάρτης στο www.dimspart@otenet.gr.