Με στόχο να μπορούν οι μαθητές να απολαμβάνουν αξιοπρεπείς και ευχάριστες υποδομές, ο δήμος Σπάρτης ιεράρχησε τις ανάγκες των σχολείων του και, σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, πραγματοποίησε εκτεταμένες παρεμβάσεις συντήρησης, επισκευής, ανακαίνισης και εξοπλισμού των σχολικών κτιρίων.

Συγκεκριμένα, τον τελευταίο χρόνο πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες και προμήθειες:

1. Ελαιοχρωματισμός κτιρίων ή αιθουσών ή προαύλιου χώρου (2ο Δημοτικό Σπάρτης, 5ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης, Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας, Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ξηροκαμπίου, Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Καστορείου, Νηπιαγωγείο Ανωγείων, 2ο Γυμνάσιο – 2ο Λύκειο Σπάρτης, 3ο Γυμνάσιο Σπάρτης, Εσπερινό Λύκειο Σπάρτης, Γυμνάσιο – Λύκειο Καστορείου, 1ο Λύκειο Σπάρτης, 3ο ΓΕΛ – 4ο Γυμνάσιο Σπάρτης).

2. Ανακαίνιση τουαλετών (2ο Δημοτικό Σπάρτης, 3ο Δημοτικό Σπάρτης, 5ο Δημοτικό Σπάρτης, Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Καρυών, 1ο Γυμνάσιο Σπάρτης, Δημοτικό Σχολείο Λογκανίκου), συντήρηση τουαλετών (ΕΠΑΛ – 1ο Εργαστηριακό Κέντρο, Εσπερινό Λύκειο Σπάρτης).

3. Ανακατασκευή πάρκου σχολείου (1ο Γυμνάσιο Σπάρτης και 3ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης).

4. Λέβητες και καυστήρες: Αντικατάσταση (1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης και 7ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης) – Επισκευή (Γυμνάσιο – Λύκειο Ξηροκαμπίου) – Συντήρηση (2ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης).

5. Μελέτη πυρασφάλειας (1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης, 2ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης και 5ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης) – Ανανέωση πυρανίχνευσης (7ο Νηπιαγωγείο και 5ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης).

6. Μόνωση ταρατσών (Δημοτικό Σχολείο Λογκανίκου, 3ο Γυμνάσιο Σπάρτης, Γυμνάσιο και Λύκειο Ξηροκαμπίου και 1ο Λύκειο Σπάρτης) ή αιθουσών (3ο Γυμνάσιο Σπάρτης).

7. Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με LED (1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης, 2ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης, 4ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης, 5ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης, Δημοτικό Σχολείο Λογκανίκου, 1ο Γυμνάσιο Σπάρτης και 2ο Γυμνάσιο – 2ο Λύκειο Σπάρτης).

8. Αγορά φωτοτυπικών μηχανημάτων (ΕΠΑΛ – 1ο Εργαστηριακό Κέντρο, Γυμνάσιο – Λύκειο Καστορείου, Μουσικό Σχολείο Σπάρτης, ΕΕΕΕΚ Μυστρά, 3ο ΓΕΛ – 4ο Γυμνάσιο Σπάρτης, 3ο Γυμνάσιο Σπάρτης. 2ο Γυμνάσιο – 2ο Λύκειο Σπάρτης και 1ο Γυμνάσιο Σπάρτης).

9. Προμήθεια Η/Υ (Νηπιαγωγείο Ξηροκαμπίου, 6ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης, 9ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης, 2ο Γυμνάσιο – 2ο Λύκειο Σπάρτης, 3ο ΓΕΛ – 4ο Γυμνάσιο Σπάρτης, Εσπερινό Λύκειο Σπάρτης, Γυμνάσιο – Λύκειο Ξηροκαμπίου και ΕΠΑΛ – 1ο Εργαστηριακό Κέντρο).

10. Κατασκευή στεγάστρου (2ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης, Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας και Γυμνάσιο – Λύκειο Καστορείου).

11. Αγορά μηχανημάτων ανακύκλωσης ψυκτικού υγρού (ΕΠΑΛ – 1ο Εργαστηριακό Κέντρο).

12. Επισκευή ρείθρων (2ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης) – Συντήρηση δικτύου ύδρευσης (ΕΠΑΛ – 1ο Εργαστηριακό Κέντρο) – Αποχετευτικό σύστημα, στήριξη βάσης (2ο Γυμνάσιο – 2ο Λύκειο Σπάρτης).

13. Δημιουργία ή επιδιόρθωση ή αντικατάσταση περίφραξης (1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης, 4ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης, 5ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης, 9 Δημοτικό Σχολείο – Κλαδά, Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας, Δημοτικό Σχολείο Σκούρας, 3ο Γυμνάσιο Σπάρτης, 3ο ΓΕΛ – 4ο Γυμνάσιο Σπάρτης, 1ο Λύκειο Σπάρτης και Γυμνάσιο – Λύκειο Ξηροκαμπίου).

14. Αντικατάσταση πορτών και παραθύρων με αλουμινοκατασκευές – Επιδιορθώσεις (1ο Δημοτικό Σπάρτης, 2ο Δημοτικό Σπάρτης, 4ο Δημοτικό Σπάρτης, 5ο Δημοτικό Σπάρτης, Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας, Γυμνάσιο – Λύκειο Ξηροκαμπίου και 3ο Γυμνάσιο – 2ο Λύκειο Σπάρτης).

15. Οικοδομικές εργασίες στις στέγες των σχολικών κτιρίων (3ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης, 4ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης, Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας και ΕΠΑΛ – 1ο Εργαστηριακό Κέντρο).

16. Αποκατάσταση φθορών στα κιόσκια (2ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης και Δημοτικό Σχολείο Μυστρά – Αγίου Ιωάννη).

17. Δημιουργία ράμπας (Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αμυκλών και Εσπερινό Λύκειο Σπάρτης).

18. Τσιμεντοστρώσεις προαύλιου χώρου (8ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης, Δημοτικό Σχολείο Μυστρά – Αγίου Ιωάννη, Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αμυκλών και Δημοτικό Σχολείο Λογκανίκου) ή αμμοχαλικοστρώσεις (6ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης).

19. Τοποθέτηση συναγερμού ή ανανέωση ή συντήρηση (2ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης και 7ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης).

20. Συντήρηση υδρορροών (Εσπερινό Λύκειο Σπάρτης, Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας).

21. Κατασκευή βιβλιοθήκης (Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αμυκλών).

22. Αγορά εξοπλισμού (Γυμνάσιο – Λύκειο Ξηροκαμπίου, 1ο Λύκειο Σπάρτης, Μουσικό Σχολείο Σπάρτης, 3ο ΓΕΛ – 4ο Γυμνάσιο Σπάρτης, 2ο Γυμνάσιο – 2 Λύκειο Σπάρτης, 12ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης, 10ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης, 9ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης, 3ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης, 1ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης, Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Σελλασίας και 9ο Δημοτικό Σχολείο).

23. Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων (4ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης, Νηπιαγωγείο Ανωγείων, 1ο Γυμνάσιο και ΕΕΕΕΚ Μυστρά) ή δημιουργία νέων αιθουσών (3ο ΓΕΛ – 4ο Γυμνάσιο Σπάρτης).

24. Συντήρηση μουσικών οργάνων (Μουσικό Σχολείο Σπάρτης).

25. Μεταφορά Μουσικού Σχολείου.

26. Επιδιορθώσεις στον προαύλιο χώρο για την πραγματοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων (Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αμυκλών, 9ο Δημοτικό Σχολείο/Κοκκινόραχη, Γυμνάσιο – Λύκειο Ξηροκαμπίου).

27. Αποκατάσταση φθορών (Δημοτικό Σχολείο Λογκανίκου, Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Ξηροκαμπίου, Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας).

28. Εργασίες για ενίσχυση της ασφάλειας των σχολικών κτιρίων (Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αμυκλών).

Επίσης, οι σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποίησαν σε όλα τα σχολεία απολύμανση – απεντόμωση, προμήθεια υλικών καθαριότητας, φαρμακευτικού υλικού, πετρελαίου θέρμανσης και αναγόμωση πυροσβεστήρων.

“Η δημοτική αρχή επενδύει σταθερά στην παιδεία παρά τις δυσκολίες που βιώνει η χώρα, ενισχύει με συντονισμένες και επίμονες προσπάθειες την αξιοπρεπή λειτουργία των σχολείων και στηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία με κάθε δυνατή πρωτοβουλία, παρά τις τεράστιες περικοπές πόρων από το κράτος” αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.