Δήμος Σπάρτης: Ευνοϊκές ρυθμίσεις για οφειλέτες

xrei

xrei

Με βάση τα οριζόμενα του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014, ο δήμος Σπάρτης παρέχει ευνοϊκές ρυθμίσεις στους οφειλέτες για χρέη τους προς αυτόν.

Προβλέπεται ότι ληξιπρόθεσμες οφειλές δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:

  • Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009.
  • Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1/1/2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:

> Με εφάπαξ καταβολή μηδενίζονται (-100%) οι προσαυξήσεις, ανεξαρτήτως ποσού.

> Έως 5.000 ευρώ σε 24 δόσεις απαλλαγή του 80% των προσαυξήσεων, με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 100 ευρώ.

> Από 5.001 έως 10.000 ευρώ σε 48 δόσεις απαλλαγή του 50% των προσαυξήσεων.

> Από 10.001 έως 20.000 ευρώ σε 72 δόσεις απαλλαγή του 30% των προσαυξήσεων.

> Πάνω από 20.000 ευρώ σε 100 δόσεις απαλλαγή του 10% των προσαυξήσεων.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει μέχρι 14/8/2014. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του δήμου Σπάρτης (Γκορτσολόγου 52 – 2ος όροφος) ή στα τηλέφωνα 27313 61231, 27313 61232 και 27313 61250, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.