Δήμος Σπάρτης: Ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για καθαριότητα και κοινόχρηστους χώρους

dimarxeio Spartis

dimarxeio Spartis

Δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του δήμου Σπάρτης (www.sparti.gov.gr), και τίθενται σε ηλεκτρονική διαβούλευση, τα σχέδια νέων κανονισμών για την καθαριότητα και για τη χρήση και λειτουργία των οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του δήμου. Έχουν επίσης αναρτηθεί και οι αντίστοιχοι ισχύοντες κανονισμοί, προς ενημέρωση και διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης, που λήγει στις 15 Δεκεμβρίου.

Όλοι οι δημότες, κάτοικοι, επιχειρηματίες και φορείς του δήμου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του δήμου και να υποβάλουν τις απόψεις τους επί των σχεδίων κανονισμών στο e-mail dimspart@otenet.gr μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.