Δήμος Σπάρτης: Κόψτε τα κλαδιά που εξέχουν στο δρόμο και αποψιλώστε τα οικόπεδα για αποφυγή πυρκαγιών

Ο δήμος Σπάρτης ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές παρόδιων ακινήτων να προβούν άμεσα στην κοπή των κλαδιών δέντρων, θάμνων κλπ που εξέχουν από τις παρόδιες ιδιοκτησίες τους (ιδιωτικά οικόπεδα και κτήματα) προς το αγροτικό, δημοτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, τα οποία εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών και παρεμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων (πυροσβεστικών κλπ).

Σε αντίθετη περίπτωση, ο δήμος δύναται να προβεί σε κοπή κλαδιών που δημιουργούν πρόβλημα σε πεζούς και οχήματα (πυροσβεστικά κ.ά.) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, χρεώνοντας στους υπόχρεους τη δαπάνη και επιβάλλοντας πρόστιμο όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Καθαριότητας.

Επίσης ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση 100 μέτρων από τα όριά τους, για την υποχρέωσή τους για αποψίλωση και καθαρισμό των ακινήτων αυτών και λήψη μέτρων για αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, θα εφαρμοστούν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τον Κανονισμό Καθαριότητας του δήμου που εγκρίθηκε με την 71/2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.