Δήμος Σπάρτης: Πρόσκληση σε συλλόγους που επιθυμούν χρηματική επιχορήγηση

Ο δήμος Σπάρτης καλεί τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του και επιθυμούν την παροχή χρηματικής επιχορήγησης για το οικονομικό έτος 2016, να υποβάλουν σχετική αίτηση στην υπηρεσία του, μέχρι την Πέμπτη 5 Μαΐου.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το γραφείο αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 27313 61101 και 27313 61123.