Δήμος Σπάρτης: Πρόστιμα σε όσους δεν σέβονται το νέο κανονισμό για τους κοινόχρηστους χώρους

trapezokathismata

Ο νέος κανονισμός λειτουργίας για τη χρήση και λειτουργία των οδών, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων τέθηκε σε ισχύ από το δήμο Σπάρτης.

Βάσει αυτού στην πόλη της Σπάρτης δεν παραχωρείται χώρος σε όλες τις «Καμάρες». Δεν επιτρέπεται δηλαδή η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τοποθέτηση εμπορευμάτων από όλους τους επαγγελματίες εντός της καμάρας. Οι κοινόχρηστοι χώροι που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν έχουν οριοθετηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, γι’ αυτό και παρακαλούνται όλοι οι επαγγελματίες να εφαρμόσουν την απόφαση προς αποφυγήν κυρώσεων και προστίμων.

Σκοποί του νέου κανονισμού είναι:

• Η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία και χρήση των κοινόχρηστων χώρων του δήμου (πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ).

• Η ασφάλεια, προστασία και άνετη κίνηση των πεζών χωρίς εμπόδια, καθώς και η χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένους, παιδιά, συνοδούς βρεφικών αμαξιδίων κλπ).

• Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων.

• Η ελεύθερη, άμεση και συνεχής διάθεση και απόλαυση των κοινόχρηστων χώρων από το κοινό.

• Η απρόσκοπη πρόσβαση οχημάτων έκτατης ανάγκης (ασθενοφόρων, πυροσβεστικών κλπ).

• Η ενδυνάμωση της εμπορικής κίνησης με την οργανωμένη παρουσίαση των κοινόχρηστων χώρων.