του Βαγγέλη Μητράκου


– Προστασία ελεύθερων χώρων από μπαζώματα κι εναποθέσεις σκουπιδιών.

– Μέτρα νομοθετικής συμμόρφωσης για τα απόβλητα ελαιοτριβείων, βιοτεχνιών, βιομηχανιών κλπ.

– Ανάπτυξη δικτύου υδατο-δεξαμενών πυρόσβεσης.

– Πρόγραμμα διαρκούς προστασίας και ανάπλασης του Ευρώτα και των παραποτάμων του.

– Ξεκαθάρισμα του ασαφούς καθεστώτος κυριότητας παρόχθιων περιοχών, υπέρ του ποτάμιου συστήματος.

– Τουριστική αξιοποίηση των περιοχών στις οποίες υπάρχουν περιβαλλοντικές ευαισθησίες, με σεβασμό στο περιβάλλον.

– Λειτουργία του Βιολογικού Σπάρτης μέσα στα απόλυτα στάνταρ ασφαλείας.

– Αξιοποίηση του νερού του Βιολογικού για πότισμα του αστικού πρασίνου, για πλύση δρόμων και πλατειών προς περιορισμό των αιωρούμενων σωματιδίων, για πλύση των κάδων απορριμμάτων κ.ά.

– Ριζική λύση του προβλήματος των αδέσποτων με τη δημιουργία δημοτικού κυνοκομείου.

– Υλοποίηση του φράγματος Κελεφίνας για ύδρευση και άρδευση.

– Εκπόνηση μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού για αναδάσωση, δασοπροστασία, αντιμετώπιση πυρκαγιών και πλημμυρικών φαινομένων. Ενίσχυση με εξοπλισμό των σωματείων εθελοντισμού και των ομάδων πυροπροστασίας.

– Ολοκληρωμένο σύστημα εναλλακτικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων με στόχο να εφαρμοστούν οι ισχύουσες συνθήκες και αρχές της βιώσιμης – αειφορικής ανάπτυξης.

– Κλείσιμο του ΧΑΔΑ Αφυσού, αποκατάσταση και ανάπλαση του χώρου με όλες τις διεθνείς προδιαγραφές και μετατροπή του χώρου σε περιαστικό άλσος.

– Οριοθέτηση Εθνικού Δρυμού Ταϋγέτου ή Πάρνωνα (περιοχή φυσικού πλούτου προστατευμένη από κρατικούς κανονισμούς) ενταγμένου στο ευρύτερο δίκτυο Natura 2000.

– Αύξηση των χώρων πρασίνου της πόλης.

– Δημοτικά προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων.

– Ανάπτυξη δικτύου αναπλάσεων σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους του δήμου, για περαιτέρω ανάδειξή τους.

– Δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Περιβαλλοντικού Μουσείου Ευρώτα στον δημοτικό χώρο τένις, στην όχθη του Ευρώτα.

– Παρεμβάσεις μέσα στην πόλη για βελτίωση του μικροκλίματος.