Δήμος Σπάρτης: Ψήφισμα βελτίωσης της διαδικασίας για τους δασικούς χάρτες

dimotiko symvoulio

Από το 5ο πρακτικό συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης έτους 2017:

“Το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης θεωρεί ότι η κύρωση των δασικών χαρτών αποτελεί εργαλείο προστασίας του δασικού μας πλούτου και θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της περιοχής μας, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνει εις βάρος των αγροτών και ιδιοκτητών.

Προτείνουμε τα ακόλουθα:
• Το πάγωμα της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα ανάρτησης των δασικών χαρτών, λόγω των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν, ή την εξάμηνη τουλάχιστον παράταση της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων από τους ενδιαφερόμενους, καθότι η αναζήτηση των στοιχείων (τίτλοι ιδιοκτησίας, διοικητικές πράξεις, τοπογραφικά κτλ) είναι χρονοβόρα διαδικασία και δεν μπορεί να έχει ολοκληρωθεί εντός διμήνου.
• Την επιμελή επανεξέταση – ενημέρωση των δασικών χαρτών, στην οποία θα ληφθούν υπόψη στοιχεία του ΟΣΔΕ.
• Την κατάργηση του ειδικού τέλους αντίρρησης ή τη διαμόρφωσή του σε νέο συμβολικό ύψος.
• Να μην χρησιμοποιηθούν ως βάση για τον καθορισμό της χρήσης γης και τον χαρακτηρισμό ως γεωργικές ή δασικές εκτάσεις οι χάρτες του 1945.
Οι πολλές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στη μορφολογία του εδάφους επιβάλλουν να ληφθούν υπόψη μόνο οι χάρτες του 1975 σε συνάρτηση με το υπόβαθρο του ΟΣΔΕ.
• Την αποδέσμευση των δασικών χαρτών από τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθότι υπάρχει κίνδυνος να χαθούν οι επιδοτήσεις και περιουσίες”.