Δήμος Σπάρτης: 26 θέματα θα συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο

Dimarxeio Spartis

Dimarxeio Spartis

Με τα εξής 26 θέματα θα συνεδριάσει την Τετάρτη 25/6 στις 8 μμ το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης:

1ο: Περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας για την υλοποίηση της πράξης «6ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης – 7ο Νηπιαγωγείο». Εισηγητής ο κ. Χρήστος Κανακάκος.

2ο: Περί τροποποίησης των σχεδίων της μελέτης του έργου με τίτλο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας των ΤΚ Κεφαλά – Καλλονής – Χρυσάφων – Αγριάνων». (Δημήτρης Καραχάλιος)

3ο: Περί έγκρισης και παραλαβής οριστικής μελέτης (στατικής και γεωλογικής) υπό τον τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης σχολείου Χρύσαφας». (Δ. Καραχάλιος)

4ο: Περί έγκρισης και παραλαβής τευχών δημοπράτησης της μελέτης υπό τον τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης πλατείας Λογκανίκου». (Δ. Καραχάλιος και Παρασκευάς Καλομοίρης)

5ο: Περί αιτήσεων κτηνοτρόφων και συμπλήρωσης -λόγω εκπρόθεσμων και διορθωτικών δηλώσεων- του βεβαιωτικού καταλόγου ζώων που δικαιούνται να εισαγάγουν οι κτηνοτρόφοι στις βοσκήσιμες εκτάσεις το έτος 2014. (Ευστράτιος Κοκκορός)

6ο: Περί ανάκλησης της αριθμ. 254/2014 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου “Κατασκευή τσιμενταυλάκων ΤΚ Καστορείου, Βορδόνιας και Αγόριανης”, έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του» και λήψη νέας απόφασης. (Δ. Καραχάλιος και Π. Καλομοίρης)

7ο: Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Κατασκευή πλακόστρωσης ΤΚ Αγριάνων», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του. (Δ. Καραχάλιος)

8ο: Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων οδών ΔΕ Καρυών, Μυστρά, Θεραπνών, Οινούντος, Πελλάνας, Φάριδος», αναδόχου Αναστασίου Κανελλάκη. (Δ. Καραχάλιος)

9ο: Περί συμπλήρωσης της αριθ. 281/4-06-2014 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Περί έγκρισης μελέτης με τίτλο “Μελέτη χαρακτηρισμού εκτάσεων για ενσωμάτωση έγκρισης επέμβασης στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου: Βελτίωση αγροτικού οδικού άξονα Βρέσθενα – Βασσαράς – Θεολόγος” και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης». (Δ. Καραχάλιος και Ευγενία Σοφού-Παπαστάθη)

10ο: Περί ορισμού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2013 του δήμου Σπάρτης. (Ευστ. Κοκκορός)

11ο: Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αξιοποίηση εκτάσεως δωεάς Ν. Γουδέ». (Δ. Καραχάλιος)

12ο: Περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου σε τοπικές κοινότητες του δήμου Σπάρτης – πρόσληψης υδρονομέων. (Ευστ. Κοκκορός).

13ο: Περί έγκρισης της αριθ. 62/2014 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης» με θέμα «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης». (Λεωνίδας Καράντζαλης)

14ο: Περί έγκρισης της αριθ. 63/2014 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης» με θέμα «Περί εγκρίσεως του απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπαρτιατών». (Λ. Καράντζαλης)

15ο: Περί έγκρισης της αριθ. 33/2014 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Περί εγκρίσεως του απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του ΝΠ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Σπαρτιατών». (Κων/να Λυμπιωτάκου)

16ο: Περί έγκρισης της αριθ. 34/2014 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Περί εγκρίσεως του απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του ΝΠ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Σπαρτιατών». (Κων/να Λυμπιωτάκου)

17ο: Περί έγκρισης της αριθ. 35/2014 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Περί εγκρίσεως του απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Σπάρτης». (Κων/να Λυμπιωτάκου)

18ο: Περί έγκρισης της αριθ. 36/2014 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Περί εγκρίσεως του απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Σπάρτης». (Κων/να Λυμπιωτάκου)

19ο: Περί έγκρισης της αριθ. 37/2014 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Περί εγκρίσεως του απολογισμού οικονομικού έτους 2013 του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Σπάρτης». (Κων/να Λυμπιωτάκου)

20ο: Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της προμήθειας εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού πυροπροστασίας. (Ευστρ. Κοκκορός)

21ο: Περί εγκρίσεως μετάβασης δημοτικής αποστολής στη Sopron της Ουγγαρίας. (Ευστ. Κοκκορός)

22ο: Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής α) «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κλπ ΔΕ Μυστρά» και β) «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κλπ ΔΕ Οινούντος». (Δ. Καραχάλιος)

23ο: Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για τη συμμετοχή του δήμου στο πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς. (Ευστ. Κοκκορός)

24ο: Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση των κωδικών μισθοδοσίας, της υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής. (Ευστ. Κοκκορός)

25ο: Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση του κωδικού: Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων. (Ευστ. Κοκκορός)

26ο: Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Πιστοποίηση λειτουργίας παιδικών χαρών». (Ευστ. Κοκκορός)