Δίκτυο εταίρων κοινωνικής πολιτικής για την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας

Diktyo Etairon Koinonikis Politikis

Diktyo Etairon Koinonikis Politikis

Συνάντηση των προέδρων των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για τη συζήτηση και υπογραφή του καταστατικού Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα στις 28/2.

Η πρώτη ονομασία του δικτύου ήταν Δίκτυο Συνεργατών Αλληλέγγυας Ανταλλαγής Πληροφοριών, και δημιουργός αυτού η Κοιν.Σ.Επ. “Πολιτισμός και Ευημερία”, ενώ μετά και από φανερή ψηφοφορία αποφασίστηκε ομόφωνα η μετονομασία του σε Δίκτυο Εταίρων Κοινωνικής Πολιτικής (ΔΕΚΠ).

Το ΔΕΚΠ επικεντρώνει το ενδιαφέρον του σε δράσεις που αφορούν το σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες, την ανάπτυξη της κοινωνίας, τη στήριξη της εναλλακτικής επιχειρηματικότητας, τη διάσωση και διαφύλαξη του ελληνικού πολιτισμού, τη συνεισφορά στα γράμματα και τις τέχνες, την υποστήριξη και συνεισφορά για την πρόοδο της κοινωνικής οικονομίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Αποτελεί σύμπραξη φορέων κοινωνικής οικονομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4019/11. Η σύμπραξη εκτείνεται σε δέκα περιφερειακές ενότητες της χώρας, μεταξύ των οποίων και αυτή της Λακωνίας.

Στοχεύει στην υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, των πολιτιστικών δρώμενων των κατά τόπων δομών, στην αγροτική και τουριστική ανάπτυξη, στην ενδυνάμωση του αθλητισμού με στοχευμένες προτάσεις, στην εξέλιξη μέσα από την προαγωγή, την εκμάθηση, την κατάρτιση των μελών του κοινωνικού ιστού, την αξιοποίηση και απόδειξη πολιτιστικής κληρονομίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το ανώτατο όργανο του δικτύου το οποίο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση είναι η συντονιστική γραμματεία, η οποία εν συνεχεία είναι αρμόδια για την εκλογή του διαχειριστή. Διαχειριστής ορίζεται ο πρόεδρος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης “Πολιτισμός και Ευημερία” κ. Ταξιάρχης-Ιωάννης Σαραντόπουλος. Τη συντονιστική γραμματεία αποτελούν οι πρόεδροι των Κοιν.Σ.Επ. κ.κ. Στέλιος Πυρρωστής (Περί των Απάντων Αγωνίζομαι), Μιχάλης Αλμπάνογλου (ΟΙΚΑΔΕ), Κώστας Ρουκάς (Έγριπος), Περσεφόνη Λιάρου (Σαρακήνικο), Παναγιώτης Φραγκιάς (Νέοι Ορίζοντες) και Λένα Αποστολοπούλου (Αρκαδικό Δίκτυο).