Δείτε ποιες περιοχές θα έχουν διακοπή ρεύματος

Νέα γενική διακοπή ρεύματος, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών αναβάθμισης στο δίκτυο υψηλής τάσης (ΑΔΜΗΕ) για τη διασύνδεση Πελοποννήσου – Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8/4 από τις 7.30′ έως τις 14.30′  στις εξής περιοχές: Συκιά, Αγγελώνα, Βελιές, Αγ. Δημήτριο, Αγ. Νικόλαο, Ταλαντα, Αγ. Ιωάννη, Μονεμβάσια, Νόμια, Αγ. Φωκά, Μεταμόρφωση, πρώην δήμο Ζάρακα, Ρειχιά, Λαμπόκαμπο, Κυπαρίσσι, Γέρακα και λιμάνι Γέρακα. Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση ίσως και πριν την καθορισμένη ώρα, γι’ αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.