ΔΕΔΔΗΕ: Θέση ηλεκτροτεχνικού στη Σπάρτη

O ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (8 μηνών), ενός ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιφερείας Πελοποννήσου – Ηπείρου, για τις ανάγκες αυτής στη Σπάρτη.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση Θερμοπυλών 139 και Άγιδος, ΤΚ 23100 – Σπάρτη, απευθύνοντάς την στη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΡΤΗΣ/Τοµέας Υποστήριξης, υπόψη κ. Λαμπρινής Δαρδαβεση ή Βασιλικής Κορολη (τηλ. επικοινωνίας 27310 81721).

Η υποβολή των αιτήσεων θα έχει διάρκεια από τις 28/4 έως και τις 8/5.