Δεκαέξι μόνιμες προσλήψεις στο Δήμο Σπάρτης

Στις 2 Φεβρουαρίου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του δήμου Σπάρτης. Πρόκειται συνολικά για δεκαέξι άτομα. Συγκεκριμένα αφορά στην κάλυψη εννέα θέσεων ΥΕ εργατών καθαριότητας, μιας θέσης ΥΕ επιστάτη καθαριότητας, δύο θέσεων ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων και τεσσάρων θέσεων ΔΕ οδηγών.

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ.

Διαβάστε σχετικά: “42 μόνιμες προσλήψεις σε λακωνικούς δήμους (Δείτε αναλυτικά τις θέσεις)”