Δεκαεπτά προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

arxaiologia

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και εξειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του 4ου υποέργου “Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες” του έργου “Παραλλαγή της επαρχιακής οδού 4 στο τμήμα Σπάρτη – Πλατάνα – Σκούρα”, για χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

Πρόκειται για μία θέση ΠΕ Αρχαιολόγου, μία ΠΕ Αρχιτεκτόνα Μηχανικού με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, μία ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Α’ και δεκατέσσερις ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών για ανασκαφικές εργασίες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού covid-19, μέσω e-mail στη διεύθυνση efalak@culture.gr και κατ΄ εξαίρεση (σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, Αγησιλάου 59, 23100 – Σπάρτη απευθύνοντάς την στη γραμματεία υπόψιν κ. Νίκου Αποστολάκου ή κ. Νίκας Λυμπεράκη – Λαζαράκου (τηλ. Επικοινωνίας: 27310 25363, 27310 28503), εντός προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών (από 24/6 έως και 30/6).


Ακολουθήστε τις ειδήσεις του laconialive στο Google News