Δεκαοκτώ θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26/1 και ώρα 17.30′, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2016. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 600.000 ευρώ για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών δήμου Μονεμβασίας», αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2016. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

3. Περί εγκρίσεως της αριθ. 157/2015 μελέτης με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών δήμου Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 600.000 ευρώ, και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου αυτού. (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

4. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανακαίνιση της αίθουσας θεάτρου και πολλαπλών χρήσεων του γυμνασίου Μολάων. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

5. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου δήμου Μονεμβασίας». (Σουρλάς Ιωάννης)

6. Περί αναθέσεως της προμήθειας υγρών καυσίμων (3ος προϋπολογισμός ΔΕ Βοιών) με διαδικασίες διαπραγμάτευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007.(Μαυρομιχάλης Κων/νος)

7. Περί προσλήψεως προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

8. Περί αποδοχής ή μη της δακοκτονίας των ελαιώνων εντός των ορίων του δήμου Μονεμβασίας, από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Λακωνίας, για το έτος 2016. (Σουρλάς Ιωάννης)

9. Περί συνεχίσεως των εργασιών συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών του δήμου Μονεμβασίας για το έτος 2016. (Σουρλάς Ιωάννης)

10. Περί συγκροτήσεως επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2016. (δήμαρχος)

11. Περί υποβολής αιτήσεως για παραχώρηση δασικού χώρου για την κατασκευή σκοπευτηρίου στη θέση με το τοπωνύμιο «Κοπρισές», ΤΚ Πακίων. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

12. Περί εγκρίσεως υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014». (Βουνελάκης Γεώργιος)

13. Περί ορισμού εκπροσώπου του δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Λιμεναρχείου Γυθείου για θέματα «Κίνηση θαλασσίων μέσων αναψυχής – Καθορισμός παραλιών ως πολυσύχναστες – Κατοικημένες περιοχές – Τοποθέτηση ναυαγοσωστών». (Πετράκης Χρήστος)

14. Περί ορισμού εκπροσώπου του δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Λιμεναρχείου Γυθείου για θέματα «Κίνηση θαλασσίων μέσων αναψυχής – Καθορισμός παραλιών ως πολυσύχναστες – Κατοικημένες περιοχές – Τοποθέτηση ναυαγοσωστών». (Πετράκης Χρήστος)

15. Περί ορισμού εκπροσώπου του δήμου για την συγκρότηση Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων και Κέντρων Διασκέδασης έτους 2016. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

16. Περί ορισμού εκπροσώπου του δήμου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή εκτίμησης της εν ζωή αξίας και ηλικίας των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά σε θανάτωση ή σφαγή. (Σουρλάς Ιωάννης)

17. Περί χορηγήσεως της προβλεπόμενης αδείας από το άρθρο 68 του Ν.3852/2010 στον δημ. σύμβουλο κ. Σπύρο Αβδούλο λόγω απουσίας του στο εξωτερικό. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

18. Υποβολή πρότασης για μεταβολές σχολικών μονάδων – επανίδρυση νηπιαγωγείου Μεταμόρφωσης. (Κολλιάκος Ιωάννης)