Δεκαοκτώ προσλήψεις στο Δήμο Μονεμβασίας

ergates kathariotitas

ergates kathariotitas

Ο δήμος Μονεμβασίας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα:

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

ΔΕ οδηγοί απορ/ρου καθαριότητας

(χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

6 μήνες

5

ΔΕ χειριστής μηχανημάτων έργων

[ισοπεδωτής (ομάδας ζ΄ τάξης γ΄)]

5 μήνες

1

ΔΕ χειριστές μηχανημάτων έργων

[εκσκαφέας – φορτωτής (ομάδας β΄ τάξης γ΄)]

5 μήνες

3

εργάτες καθαριότητας

4 μήνες

9

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Δήμος Μονεμβασίας, ΤΚ 23052, Μολάοι”, απευθύνοντάς την στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κ. Παναγιώτας Κολλιάκου (τηλέφωνα επικοινωνίας 27323 60524 και 27323 60511).