Δεκατέσσερα θέματα θα συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα στους Μολάους την Τρίτη 22 Ιουλίου και ώρα 18.00΄. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

1. Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης οικονομικής επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού α΄ τριμήνου 2014. Εισηγητές οι κ.κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης και Σταύρος Χριστάκος.

2. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Οδοποιία ΔΕ Μολάων». (Κων. Μαυρομιχάλης)

3. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων χαμηλού ύψους με ενσωματωμένα φωτιστικά σώματα από τη θέση Lazareto μέχρι την πύλη του Κάστρου». (Παναγιώτα Πριφτάκη)

4. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση χώρου όπισθεν δημαρχείου (β΄ φάση ανάπλαση εισόδου Λάρνακα). (Κων. Μαυρομιχάλης)

5. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προσθήκη επέκτασης υπάρχοντος κτιρίου Γυμνασίου ΔΕ Μολάων, δήμου Μονεμβασίας ΠΕ Λακωνίας». (Κων. Μαυρομιχάλης)

6. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο ΔΔ Ιέρακα». (Παν. Πριφτάκη)

7. Περί συμπληρωματικής απόφασης για την παραχώρηση χώρου για τη στέγαση του ΙΚΑ Νεάπολης. (Χαράλαμπος Κουτσονικολής)

8. Περί εγκρίσεως της αριθ. 37/2014 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. (Παναγιώτα Αλειφέρη, πρόεδρος του ΝΠ)

9. Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του δήμου οικ. έτους 2014. (Κων. Μαυρομιχάλης)

10. Περί εκμίσθωσης δημοτικού χώρου στον οικισμό Πλύτρα ΤΚ Παπαδιανίκων. (Κων. Μαυρομιχάλης)

11. Περί εγκρίσεως των όρων επέκτασης εσωτερικού δικτύου υδροδότησης, με ίδια χρηματοδότηση στην ΤΚ Νομίων. (Ιωάννης Σουρλάς)

12. Περί εγκρίσεως των όρων σύνδεσης παροχής ύδρευσης ΕΕΛ οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου ΤΚ Παπαδιανίκων. (Ιωάν. Σουρλάς)

13. Περί συγκροτήσεως επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. (Παν. Πριφτάκη)

14. Περί συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας ελέγχου σε παιδότοπους. (Παν. Πριφτάκη)