Δεκατέσσερα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στους Μολάους την 4η Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί προσλήψεως προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών με δίμηνη σύμβαση. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

2. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο δρόμο προς Βλυχάδα ΤΚ Ρειχέας». (Παναγιώτα Πριφτάκη)

3. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίου σταδίου Μολάων». (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

4. Περί αναθέσεως της προμήθειας υγρών καυσίμων (1ος προϋπολογισμός ΔΕ Ασωπού – Μολάων – Ζάρακα), με διαδικασίες διαπραγμάτευσης κατά το άρθρο 25 του ΠΔ 60/2007. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

5. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων χαμηλού ύψους με ενσωματωμένα φωτιστικά σώματα από τη θέση Lazareto μέχρι την πύλη του Κάστρου». (Κατερίνα Τσαφατίνου)

6. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αρχαγγέλου». (Ιωάννης Σουρλάς)

7. Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του δήμου οικ. έτους 2014. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

8. Περί εγκρίσεως της εγκατάστασης ενημερωτικού περιπτέρου. (Ιωάννης Σουρλάς)

9. Περί εγκρίσεως της αριθ. 14/2014 απόφασης του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την κατάρτιση εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων και εξόδων για χρηματοδότηση από το δήμο. (Εισηγητής ο πρόεδρος της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. κ. Χρήστος Πετράκης)

10. Περί εγκρίσεως της αριθ. 15/2014 απόφασης του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας, η οποία αφορά τη συζήτηση επιστολής των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». (Χρήστος Πετράκης)

11. Περί εγκρίσεως της αριθ. 35/2014 αποφ. του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 του Ν. 3463/2006. (Χαράλαμπος Κουτσονικολής)

12. Περί ορισμού δικηγόρου για εκπροσώπηση του δήμου (αφορά αγωγή της κ. Ανδρομάχης Ελευθερίου κατά του δήμου, σχετικά με το έργο «Μελέτη ύδρευσης Ζάρακα») και καθορισμός της αμοιβής αυτού. (Παναγιώτα Πριφτάκη)

13. Περί διαγραφής λογαριασμού ύδρευσης. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

14. Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του δήμου Μονεμβασίας. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)