Δεκατρία θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα στους Μολάους την 24η Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί κηρύξεως εκπτώτου της αναδόχου εταιρείας για την εργασία συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών δήμου Μονεμβασίας. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτα Πριφτάκη.

2. Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Αποκατάσταση καταρρεύσαντος πρανούς στην ΤΚ Κυπαρισσίου». (Παν. Πριφτάκη)

3. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή στηθαίου στο νεκροταφείο ΤΚ Αγγελώνας». (Κατερίνα Τσαφατίνου)

4. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αρχαγγέλου». (Ιωάννης Σουρλάς)

5. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων πλησίον Ο.Τ. 21,23,28 στα Βαρκά ΔΚ Νεάπολης». (Χαράλαμπος Κουτσονικολής)

6. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Νέο νηπιαγωγείο ΔΚ Νεάπολης δήμου Μονεμβασίας ΠΕ Λακωνίας». (Χαρ. Κουτσονικολής)

7. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη χάραξης αιγιαλών ΔΕ Μονεμβασίας». (Κατ. Τσαφατίνου)

8. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης και φωτισμού πύλης Κάστρου Μονεμβασίας (α΄ φάση τοπογραφική)». (Κατ. Τσαφατίνου)

9. Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του δήμου οικ. έτους 2014». (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

10. Περί ευνοϊκών ρυθμίσεων στους οφειλέτες για χρέη τους προς το δήμο. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

11. Περί διαθέσεως πιστώσεων για την τουριστική προβολή του δήμου. (Χαράλαμπος Λύρας)

12. Περί εγκρίσεως των απολογισμών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των ετών 2011 , 2012 και 2013. (Παναγιώτης Σταθάκης)

13. Περί χορηγήσεως άδειας παροχής νερού εκτός σχεδίου πόλης ΤΚ Πακίων, στη θέση «Ρόζος», στον κ. Λαμπούση Θεοφάνη. (Ιωάννης Σουρλάς).