Δεκατρείς τρίμηνες προσλήψεις στον Δήμο Ευρώτα

Ο δήμος Ευρώτα ανακοίνωσε την πρόσληψη 13 ατόμων κατηγορίας ΥΕ 16 εργατών γενικών καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα από 15/6/2017 έως και 14/9/2017. Οι προσλήψεις έρχονται να καλύψουν κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες προστασίας των δασικών εκτάσεων της περιοχής του δήμου (πυροπροστασία – πυρασφάλεια).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως και την Τετάρτη 14/6 στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας (δημοτικό κατάστημα Σκάλας, ισόγειο). Αρμόδια υπάλληλος η κ. Αφροδίτη Σεργιάδη (τηλ. 27353 60024).