Δεν παρατούν το θέμα της μετακίνησης της λαϊκής οι κάτοικοι Νέου Κόσμου και Λάκκας

Στο αίτημα για μετακίνηση της λαϊκής της Τετάρτης επανέρχονται με επιστολή τους προς τον νέο δήμαρχο Σπάρτης οι επιτροπές κατοίκων Λάκκας και Νέου Κόσμου. Επικαλούμενοι λόγους ισοτιμίας και νομιμότητας, τη διεξαγωγή λαϊκών συνελεύσεων και τη συλλογή χιλιάδων υπογραφών κατοίκων, καθώς και τις θετικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις (από το δημοτικό συμβούλιο, την Τροχαία Σπάρτης, τη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του δήμου, τη δημοτική επιτροπή Διαβούλευσης, τη δημοτική κοινότητα Σπάρτης, την επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου και την εννεαμελή επιτροπή Λαϊκών Αγορών της περιφερειακής ενότητας Λακωνίας), οι κάτοικοι ζητούν από τον κ. Δούκα να επαναφέρει το ζήτημα στο δημοτικό συμβούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι η σχετική απόφαση του Σώματος η οποία ενέκρινε τη μεταφορά της λαϊκής στάλθηκε για έλεγχο νομιμότητας προς τον συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και ακυρώθηκε επειδή ως “τοπική κανονιστική ρύθμιση” χρειαζόταν την απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου (21 ψήφους) και όχι 19 επί των παρόντων με την οποία ελήφθη.

“Ουσιαστικά, πρόκειται για μια τυπική παράλειψη του δημοτικού συμβουλίου, το οποίο εκ λάθους ή λόγω παρεξηγήσεως δεν είδε την ιδιαιτερότητα του θέματος, και δεν επεδίωξε να πάρει την πλειοψηφία των 21 ψήφων, την οποία, άνετα, κατείχε στο σύνολο” υποστηρίζουν οι κάτοικοι των δύο περιοχών.

Ζητούν έτσι από τον Πέτρο Δούκα, μόλις αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του, να φέρει για διόρθωση την απόφαση στο νέο δημ. συμβούλιο, “ολοκληρώνοντας μια νόμιμη και θεσμική απόφαση στα πλαίσια της συνέχειας του δήμου”.

Οι ίδιοι διαμηνύουν πως είναι έτοιμοι με τη συγκρότηση του νέου δημ. συμβουλίου να θέσουν το ζήτημα για υποχρεωτική συζήτηση σύμφωνα με τη διαδικασία του Ν.3463/2006/άρθρο 215/ παράγραφος 3.