Δεν χάνεται η εξισωτική λόγω καταρροϊκού πυρετού

aigoprovata

Apostolakos Tzanetea

Άμεσα δόθηκε η λύση από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Γρηγόρη Αποστολάκο στο αίτημα της αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας κ. Ντίας Τζανετέα, ώστε να μη χαθεί η εξισωτική αποζημίωση που δίνεται στους κτηνοτρόφους, λόγω της απαγόρευσης μετακίνησης των κοπαδιών τους σε θερινά βοσκοτόπια. Υπενθυμίζεται πως η απαγόρευση μετακίνησης έχει επιβληθεί μετά τα κρούσματα καταρροϊκού πυρετού.

Η κ. Τζανετέα, σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο διοικητήριο, ενημέρωσε τους εκπροσώπους των κτηνοτροφικών συλλόγων της Λακωνίας και πλήθος κτηνοτρόφων για τη θετική εξέλιξη του δίκαιου αιτήματός τους να μη χαθεί η εξισωτική αποζημίωση.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ με σχετικό έγγραφό του βεβαιώνει ότι, εφόσον συντρέχουν όλες οι προβλεπόμενες στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία προϋποθέσεις για την καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης (σταβλική εγκατάσταση μετακίνησης και βοσκότοπος στην περιοχή μετακίνησης) πλην της υποχρεωτικής μετακίνησης των ζώων, οι παραγωγοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης αυτής. Ως εκ τούτου, η μη τήρηση της προβλεπόμενης μετακίνησης δεν θα ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό πληρωμής τους.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα ανωτέρας βίας στο πλαίσιο της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης 2014.

Διευκρινίζεται δε στο παραπάνω έγγραφο ότι η επιδημία του καταρροϊκού πυρετού δεν θα έχει επίπτωση στην πληρωμή εξισωτικής αποζημίωσης των μετακινούμενων κτηνοτρόφων έτους 2013, δεδομένου ότι τα πρώτα κρούσματα διαπιστώθηκαν μετά τη λήξη της περιόδου μετακίνησης.