ΔΕΥΑΣ: Έργα καθαρισμού φρεατίων και συντήρησης του δικτύου ομβρίων υδάτων

Καθαρισμούς των φρεατίων του δικτύου και των σχαρών αποβολής ομβρίων υδάτων ενόψει των φθινοπωρινών βροχών πραγματοποιεί αυτό το διάστημα η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σπάρτης.

Σε ανακοίνωσή της η ΔΕΥΑΣ αναφέρει πως εντολή της νέας δημοτικής αρχής προς τις υπηρεσίες της είναι όλοι οι δημότες να έχουν ποιοτικό και επαρκές νερό, με το μικρότερο δυνατό κόστος διαχείρισης, και σύνδεση, όπου υπάρχει, στο δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων.

Εξάλλου, η ΔΕΥΑΣ ζητά από τους δημότες την ορθολογική χρήση του πόσιμου νερού και τη συνέπειά τους στην έγκαιρη τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τη Δημοτική Επιχείρηση.