ΔΕΥΑΣ: Νέα τιμολογιακή πολιτική για τρίτεκνους – πολύτεκνους και ΑμεΑ

DEYAS Spartis (1)

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ εγκρίθηκε μειωμένο τιμολόγιο για τους τρίτεκνους – πολύτεκνους και ΑΜΕΑ κατά 50% επί της αξίας του νερού. Η μειωμένη τιμολόγηση για τους τρίτεκνους – πολύτεκνους ισχύει έως ότου το μικρότερο μέλος της οικογένειας κλείσει το 25 έτος της ηλικίας του.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι καλούνται από την Επιχείρηση να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση που παρέχεται από την υπηρεσία.

2. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ΔΕΥΑΣ (εξοφλημένο)

3. Υπεύθυνη δήλωση για μόνιμη κατοικία

4.- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον δήμο για τους τρίτεκνους – πολύτεκνους

6. Γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (ΚΕΠΑ) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω για τους ΑμεΑ.