ΔΕΥΑΣ: Προμήθεια βυτιοφόρου οχήματος καθαρισμού

katharismos freation

katharismos freation

Η ΔΕΥΑΣ προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια ενός ειδικού βυτιοφόρου οχήματος καθαρισμού φρεατίων και αγωγών λυμάτων με σύστημα ελέγχου κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 510.000 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στη Σπάρτη, στα γραφεία της ΔΕΥΑΣ, την Τετάρτη 29η Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00 το πρωί. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία αποσφράγισης, η οποία θα γίνει δημόσια από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά εως την 29η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ στη διεύθυνση:

ΔΕΥΑ Σπάρτης, οδός: Ηλ. Γκορτσολόγλου 52, ΤΚ: 23100 Σπάρτη

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΣ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00΄ έως 13.00΄, τηλ. 27310 23366, φαξ 27310 21976.