Δηλώσεις για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ

dimarxeio Spartis

logo dimou Spartis

Την 29η, 30ή, και 31η Δεκεμβρίου 2014 και την 1η Ιανουαρίου 2015 σημειώθηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα στο δήμο Σπάρτης (ισχυροί θυελλώδεις άνεμοι, δυνατή χιονόπτωση και στη συνέχεια κατά τόπους παγετός).

Τα φαινόμενα ήταν πιο έντονα στις ορεινές τοπικές κοινότητες, με αποτέλεσμα να διαπιστωθούν ζημιές στην τρέχουσα παραγωγή αλλά και στο φυτικό κεφάλαιο (ελιές, πορτοκαλιές, σπάσιμο βραχιόνων κλπ), ακόμη και σε ζωικό και πάγιο κεφάλαιο (σταβλικές εγκαταστάσεις κλπ).

Οι ζημιές στην ηρτημένη παραγωγή καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ και έχουν γίνει αναγγελίες ζημιάς για ανεμοθύελλα από τους κατά τόπους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί εντός 15 ημερών από τη ζημιά πρέπει να απευθυνθούν στους αντίστοιχους ανταποκριτές για να υποβάλουν δήλωση ζημιάς, προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δήλωση καλλιέργειας, ΑΦΜ, ταυτότητα, βιβλιάριο τράπεζας).

Όσον αφορά στο φυτικό κεφάλαιο (δέντρα) και το πάγιο (κτίσματα, εξοπλισμός), έχει γίνει αναγγελία ζημιάς ΠΣΕΑ από το δήμο Σπάρτης, ώστε ο ΕΛΓΑ να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο και -εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει καλυπτόμενη ζημιά- να κινήσει τις χρονοβόρες διαδικασίες κρατικών οικονομικών ενισχύσεων (ΠΣΕΑ). Οι παραγωγοί που έπαθαν ζημιά στο κεφάλαιο (φυτικό και πάγιο) δεν χρειάζεται προς το παρόν να προβούν σε κάποια ενέργεια (υποβολή ενημερωτικών δηλώσεων), και εφόσον απαιτηθεί θα ενημερωθούν σχετικά.