Δηλώσεις ΟΣΔΕ μέχρι 5 Οκτωβρίου από τους υποψηφίους για ένταξη στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών

Εν αναμονή της προκήρυξης του προγράμματος Νέων Γεωργών 2016, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για ένταξη στο πρόγραμμα ότι μπορούν να προσέλθουν στις περιφερειακές διευθύνσεις ή στα κατά τόπους γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έως τις 5/10, για να υποβάλουν ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) έτους 2016, εφόσον δεν έχουν ακόμα υποβάλει.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την από 20/4/2016 προδημοσίευση που αφορά το υπομέτρο 6.1.«Εκκίνηση επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για να κριθεί επιλέξιμος ο υποψήφιος νέος γεωργός πρέπει, μεταξύ άλλων, να έχει υποβάλει ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 για το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσής του.