Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών για οινοποίηση

ampeli

ampeli

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας ανακοινώθηκε ότι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του υπουργείου, δηλώσεις συγκομιδής για το σύνολο της εκμετάλλευσής τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, κ. Βασιλική Νίκια, στο τηλέφωνο 27313 63320.