Δημοπράτηση οδικού έργου στους βόρειους δήμους

dromoi

dromoi

Δημοπρατήθηκε σήμερα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας το έργο “Συντήρηση της με αριθμό 5 επαρχιακής οδού Σπάρτη – Χρύσαφα – Αγριάνοι”, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.

Στη μελέτη του έργου προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και βελτίωσης τμημάτων της οδού (κατασκευή – αποκατάσταση ρείθρων, απορροή ομβρίων υδάτων, εργασίες αποκατάστασης ταπήτων κυκλοφορίας, αποκατάσταση διαγραμμίσεων, εργασίες σήμανσης και ασφάλειας).