Δημοπρατείται η κατασκευή του περιφερειακού δρόμου Παναγίτσα – Σίμος

Elafonisos

Elafonisos

Με τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το έργο “Περιφερειακός δρόμος Παναγίτσα – Σίμος Δήμου Ελαφονήσου του Νομού Λακωνίας” εισέρχεται πλέον στην τελική ευθεία.

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών, με βάση τη μελέτη, ανέρχεται στο ποσό των 582.714,80 ευρώ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ και στο ποσό των 720.000 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων”.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ως την Πέμπτη 14/8.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 27102 38562 και φαξ 27102 43185, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.