Δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης: Συζήτηση για τον προϋπολογισμό και τα απορρίμματα

Συζήτηση για την ψήφιση του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του δήμου Σπάρτης για το 2017 θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη και ώρα 20.00΄ στο δημοτικό κατάστημα.

Μία ώρα νωρίτερα, το δημοτικό συμβούλιο θα συνέλθει προκειμένου να λάβει αποφάσεις για την κατάρτιση – ψήφιση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής ο κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος) και περί υποβολής πρότασης ένταξης πράξης του δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων» του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» (εισηγητής ο δήμαρχος).