Δημοτικό συμβούλιο στην Ανατολική Μάνη την Παρασκευή

Gytheio dimarxeio

Gytheio dimarxeio

Την 27η Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.15΄ θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση στο Γύθειο το δημοτικό συμβούλιο Ανατολικής Μάνης. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός εκπροσώπου ως προέδρου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση πρωτοβάθμιου συμβουλίου επιθεώρησης θεάτρων – κινηματογράφων. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Τσιριγώτης.

2. Ορισμός ΔΣ ο οποίος θα μετέχει ως μέλος στο Σ.Τ.Ο. σε αντικατάσταση του ΔΣ Παναγιώτη Τσιριγώτη. (Τσιριγώτης Π.)

3. Έγκριση της αριθ. 3/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος με θέμα «1η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015». (Καπασούρης-Σεψάκος Γεώργιος)

4. Έγκριση της αριθ. 1/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ ΟΚΠΑΠΑ με τίτλο «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 (βάσει της αριθ. πρωτ: 25/29-1-2015 βεβαίωσης του ΝΠ). (Κολοκοτρώνη Αικατερίνη)

5. Έγκριση της αριθ. 2/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ ΟΚΠΑΠΑ ως προς το σκέλος της αναμόρφωσης. (Κολοκοτρώνη Αικ.)

6. Έγκριση της αριθ. 3/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ ΟΚΠΑΠΑ ως προς το σκέλος της αναμόρφωσης. (Κολοκοτρώνη Αικ.)

7. Διόρθωση της αριθ. 27/2015 ΑΔΣ σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015. (Λυροφώνη Γεωργία)

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικον. έτους 2015. (Λυροφώνη Γ.)

9. Έγκριση αναγκαιότητας διαφόρων προμηθειών του δήμου έτους 2015. (Αραπάκος Θεόδωρος)

10. Έγκριση αναγκαιότητας διαφόρων υπηρεσιών του δήμου έτους 2015. (Λεβεντζώνης Νικόλαος)

11. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων οικ. έτους 2015. (Πατρικάκος Παναγιώτης)

12. Συγκρότηση διαφόρων επιτροπών παραλαβής προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) έτους 2015. (Χριστοδουλάκος Απόστολος)

13. Έγκριση σχεδίου τουριστικής προβολής 2015 του δήμου Ανατολικής Μάνης. (Τσιριγώτης Π.)