Δημόσια Βιβλιοθήκη: Μάθημα πρώτων βοηθειών από τον Ερυθρό Σταυρό Σπάρτης

Ταχύρρυθμη ενημέρωση παροχής πρώτων βοηθειών παρείχε χθες το τοπικό παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού προς τους εργαζόμενους, φίλους και εθελοντές της δημόσιας βιβλιοθήκης Σπάρτης, ύστερα από σχετικό αίτημα. Η αυξημένη κίνηση της βιβλιοθήκης λόγω των θερινών διακοπών και οι πολλαπλές υπηρεσίες της προς το κοινό της περιοχής μας επέβαλαν την ενημέρωση για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων περιστατικών και την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών σύμφωνα με τις οδηγίες της σύγχρονης ιατρικής.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οι υπεύθυνοι της βιβλιοθήκης εκφράζουν στην υπεύθυνη νοσηλεύτρια κ. Σταυρούλα Χατζή και στην πρόεδρο της Εφορείας Εθελοντών Αδελφών κ. Ποτούλα Ορφανού, οι οποίες έκαναν την ενημέρωση παραστατικά και κατά τρόπο εύληπτο και κατανοητό. Ευχαριστούν επίσης θερμά για το φαρμακείο ειδών πρώτης ανάγκης που τους παραχωρήθηκε.