Δημόσια διαβούλευση για την ένταξη των Ρομά

tsigganikos katavlismos

tsigganikos katavlismos

H Περιφέρεια Πελοποννήσου θέτει σε δημόσια διαβούλευση από 24/11/2014 έως και 5/12/2014, το «Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την ένταξη των ρομά».

Με το σχέδιο επιδιώκεται η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του πληθυσμού των ρομά και η διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης της κοινωνικής αυτής ομάδας για την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο, την οποία η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα επιδιώξει να υλοποιήσει με την εφαρμογή της στρατηγικής που θα επιλεγεί και με την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση.

Ζητούμενα, στο πλαίσιο των αρχών της ισότητας των ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης, είναι:

Η εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν».

Η ανάπτυξη υποστηρικτικού πλέγματος κοινωνικής παρέμβασης (στους τομείς της απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής φροντίδας).

Η ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου και συναίνεσης, μέσω της κοινωνικής χειραφέτησης και της συμμετοχής των ίδιων των ρομά.

Για την ολοκλήρωση του περιφερειακού επιχειρησιακού σχεδίου έγινε διασταύρωση των στοιχείων των οικισμών, με επιτόπιες επισκέψεις από την ομάδα σύνταξής του, αλλά και σειρά συναντήσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου διαβούλευσης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου καλεί τους πολίτες, ενώσεις πολιτών, τους τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προτάσεις:

α. Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nbedevis@mou.gr (διευκρινίσεις στα τηλέφωνα 27136 01390 – Μπεντεβής Νίκος, 27136 01346 – Σκούρας Αναστάσιος).

β. Εγγράφως στη διεύθυνση (με σφραγίδα ταχυδρομείου την 5/12/14): Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22100, Τρίπολη, (Μπεντεβής Νίκος).