Διάθεση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ

AmeA

AmeA

Από τη διεύθυνση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών δήμου Σπάρτης ανακοινώθηκε ότι από 23 Απριλίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2014 θα γίνεται διάθεση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ. Δικαιούχοι είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται, οι ίδιοι ή μέσω νόμιμου εκπροσώπου τους, στην ανωτέρω υπηρεσία ή στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση χορήγησης δελτίου. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν είναι γνωμάτευση αρμόδιου οργάνου για την αναπηρία, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 για την ακριβή διεύθυνση του τόπου διαμονής, δύο ή τρεις φωτογραφίες κατά περίπτωση, και βιβλιάριο υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του δήμου Σπάρτης:

> ΚΕΠ Δήμου Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85-87, τηλέφωνο 27313 61600.

> Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Μυστρά, 27310 89370.

> Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Θεραπνών, 27310 74560.

> Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Φάριδος, 27310 35388.

> Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Πελλάνας, 27313 61012.

> Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Οινούντος, 27310 94194.