Διάθεση επιπλέον πίστωσης για την πανδημία ζητεί το υπουργείο Υγείας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Πρόταση για τη διάθεση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Πελοποννήσου επιπλέον πιστώσεων μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στο πλαίσιο του ΠΕΠ, κατέθεσε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να διατεθούν για τη δράση “δίκτυο διασφάλισης δημόσιας υγείας και ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας κατά την υγειονομική κρίση της Covid-19”.

Στη σχετική επιστολή του υπουργού, η οποία κοινοποιείται και προς τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, αναφέρεται ότι “ο προεκτιμώμενος προϋπολογισμός της πράξης «Ενίσχυση των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» αυξάνεται σε 33.334.240 ευρώ”.

Ο εν λόγω προϋπολογισμός συμπεριλαμβάνει, όπως αναφέρει ο υπουργός, “324 επιπλέον προσλήψεις επικουρικού προσωπικού (31 άτομα ιατρικό προσωπικό και 316 λοιπό προσωπικό) και προεκτιμώνται σε ποσό συνολικού ύψους 16.943.640 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του απλοποιημένου κόστους 15%), εκ των οποίων προϋπολογισμός 93.840 ευρώ αφορά σε προσλήψεις λοιπού προσωπικού στον ΟΚΑΝΑ”.