Διάνοιξη οδών στο Δήμο Σπάρτης: Πρόσκληση σε ιδιοκτήτες ακινήτων

Ο δήμος Σπάρτης πρόκειται να συντάξει μελέτη για τη διάνοιξη τμημάτων των οδών Αρχιδάμου, Παυσανίου και Πλαταιών.

Καλεί λοιπόν τους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα εμπλέκονται στον αναλογισμό οδών Αρχιδάμου (από την Παυσανίου μέχρι την Πλαταιών), Παυσανίου (από την Αρχιδάμου μέχρι την Αναπαύσεως) και Πλαταιών (από την Αρχιδάμου μέχρι την Ωραίας Ελένης) να παρευρεθούν τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου και ώρα 10.00′ πμ στο δημαρχιακό μέγαρο στην κεντρική πλατεία Σπάρτης. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο των τίτλων ιδοκτησιών τους, τοπογραφικό διάγραμμα κλπ, προκειμένου στη συνέχει να γίνει στο έδαφος η υπόδειξη των ορίων των ιδιοκτησιών τους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 27313 63352 (κ. Καρακίτσου).