Διαγωνισμοί για καύσιμα και αναψυκτικά

epimelitirio logo

epimelitirio logo

Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Κέντρο Υγείας Καστορίου ανακοίνωσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ΚΥ Καστορίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη μέση τιμή καυσίμων όπως διαμορφώνεται κάθε φορά επί της εκάστοτε ημερήσιας διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής από το Τμήμα Εμπορίου κατά την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν έως τη 13η Φεβρουαρίου 2014. Περισσότερες πληροφορίες κ. Σταυρούλα Τσερπέ, τηλέφωνο 27310 21031, φαξ 27310 29068, email: promht@hospspa.gr – www.hospaspa.gr.

Ακόμη, το ΚΕΕΜ προκήρυξε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, ο οποίος θα συνεχιστεί με προφορικές, για την ανάδειξη μειοδότη προμήθειας αναψυκτικών, εμφιαλωμένου νερού, χυμών και μπύρας, προϋπολογισμού με βάση την κατανάλωση (τζίρος) περίπου 60.000 ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των ν.2286/95, 2362/95, 2522/97 και ΠΔ 118/07 με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του κώδικα τροφίμων και ποτών. Οι προσφορές να κατατεθούν έως την 27η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00΄ στη Λέσχη Αξιωματικών του Στρατοπέδου Σ/χη Κ. Δαβάκη (ΚΕΕΜ) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, όπου θα γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών, παρουσία όσων έχουν υποβάλει φάκελο προσφοράς. Πληροφορίες και παραλαβή των γενικών και ειδικών όρων του διαγωνισμού δίνονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 8.00΄ έως 14.00΄ στο ΚΕΕΜ. Τηλέφωνο 27310 35380, εσωτ. 104-114.