Διαγωνισμοί για καύσιμα και συντήρηση οχημάτων

epimelitirio logo

epimelitirio logo

Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης ανακοίνωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης, με κριτήριο κατακύρωσης τη μέση τιμή καυσίμων όπως διαμορφώνεται κάθε φορά επί της εκάστοτε ημερήσιας διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής από το Τμήμα Εμπορίου κατά την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς. Συγκεκριμένα:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

ΜΗΝΙΑΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΛΙΤΡΑ

18.500

Οι προσφορές θα κατατεθούν την Τρίτη 4/3. Η τιμή να είναι ανά λίτρο χωρίς ΦΠΑ. Περισσότερα στοιχεία δίνονται στο τηλέφωνο 27310 21031 (κ. Σταυρούλα Τσερπέ) και στην ιστοσελίδα www.hospspa.gr.

Επίσης, ο δήμος Ανατολικής Μάνης ανακοίνωσε διακήρυξη δημοπρασίας σχετικά με τη “Συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων, μηχανημάτων έργου”, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 166.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά εκφραζόμενη με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) και με συμπλήρωση τιμολογίου προσφοράς, όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημαρχικό μέγαρο Γυθείου, από την αρμόδια επιτροπή, στις 12 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη. Ώρα έναρξης διαγωνισμού ορίζεται η 9.30΄ πμ και ώρα λήξης η 10.00΄ πμ. Πληροφορίες κ. Ελένη Βάλβη, τηλέφωνο 27333 60332-60334.