Διαγωνισμοί σε Νοσοκομείο και ΚΕΕΜ

epimelitirio logo

epimelitirio logo

Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας προκήρυξε διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων, για έξι μήνες και με δικαίωμα εξάμηνης παράτασης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο προϋπολογισμός για τη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης ανέρχεται σε 50.595,75 ευρώ και για τη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων σε 14.712 ευρώ. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν έως την 27η Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00′. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ειδικό χώρο του γραφείου προμηθειών του νοσοκομείου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στις 28 Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00′. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.hospspa.gr.

Επίσης, το ΚΕΕΜ προκήρυξε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, ο οποίος θα συνεχιστεί με προφορικές, για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου, προϋπολογισμού με βάση την κατανάλωση (τζίρος) περίπου 60.000 ευρώ. Οι προσφορές να κατατεθούν την 6η Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00′ στη Λέσχη Αξιωματικών του Στρατοπέδου Σ/χη Κ. Δαβάκη (ΚΕΕΜ) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, όπου θα γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών, παρουσία όσων έχουν υποβάλει φάκελο προσφοράς. Πληροφορίες και παραλαβή των γενικών και ειδικών όρων του διαγωνισμού δίνονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 8.00′ έως 14.00′ στο ΚΕΕΜ και στο τηλέφωνο 27310 35380 (εσ. 104-114).