Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου διακίνησης δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο

aimolipsia

aimolipsia

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης προκήρυξε πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο (CPV 60000000-8) για ένα έτος και με δικαίωμα εξάμηνης παράτασης. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 18.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 16 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00′. Η αξιολόγησή τους θα πραγματοποιηθεί σε ειδικό χώρο του Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, τη Δευτέρα 19/5 στις 11.00′ πμ.

Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά σε σχετικό παράρτημα της διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης (www.hospspa.gr). Η ηλεκτρονική διάθεση των τευχών της διακήρυξης είναι δωρεάν. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από το τμήμα Προμηθειών της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης, καθημερινά από τις 10.00′ έως τις 14.00′ έναντι απόδειξης, με την καταβολή του ποσού των 20 ευρώ.