Διαγωνισμός για αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Σπάρτης

Ergotaxio

 Ergotaxio

Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “Αντιπλημμυρικά έργα ποταμών και χειμάρρων δήμου Σπάρτης 2014” θα διεξαχθεί την Τρίτη 14η Οκτωβρίου και ώρα 10.00 πμ (λήξη κατάθεσης προσφορών). Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών είναι 86.881,18 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Υδραυλικών με προϋπολογισμό 73.030,35 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα), και β) κατηγορία Οδοποιίας με προϋπολογισμό 12.985,74 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κλπ) από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου μέχρι και την Πέμπτη 9/10. Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 27313 61115 και 27313 61118, φαξ επικοινωνίας 27310 89158. Αρμόδιοι υπάλληλοι είναι οι κ.κ. Χριστοφίλη Παπαδάκου και Ανδρέας Καλαβρυτινός.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στη Μαγούλα.