Διαγωνισμός για είδη κυλικείου από το ΚΕΕΜ

kylikeio

kylikeio

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεων Εφοδιασμού – Μεταφορών διενεργεί ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη προμήθειας ειδών κυλικείου, προυπολογισμού (με βάση την κατανάλωση) περίπου 80.000 ευρώ.

Κατάθεση προσφορών έως τις 13 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 στη Λέσχη Αξιωματικών του Στρ/δου “Σχη Κ. Δαβάκη” ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, όπου θα γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, παρουσία όσων έχουν υποβάλει φάκελο προσφοράς.

Πληροφορίες και παραλαβή των γενικών και ειδικών όρων του διαγωνισμού κάθε εργάσιμη μέρα 8.00΄-14.00΄, στο ΚΕΕΜ/4ο ΕΓ, τηλ. 27310 35380 (εσωτερικό 104-114).