Διαγωνισμός για μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων

dioikitirio

dioikitirio

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας προκήρυξε ανοικτό, δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου “Συλλογή, συσκευασία και μεταφορά για καταστροφή επικίνδυνων αποβλήτων Α) 16.000 λίτρων ληγμένων ακατάλληλων προς χρήση φυτοφαρμάκων δακοκτονίας και Β) 3.000 περίπου ακάθαρτων κενών φιαλών ληγμένων φυτοφαρμάκων και των υλικών συσκευασίας αυτών, καθαρισμό της αποθήκης και έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας”. Η προϋπολογιζόμενη αξία είναι 63.300 ευρώ με τον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση την 14/10/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30′ στο διοικητήριο (1ος όροφος).

Ημερομηνία λήξης υποβολής και παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 13/10/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30′, στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ισόγειο).

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός ματαιωθεί ή αποβεί άγονος για οποιονδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις 21/10/2014, ημέρα Τρίτη, στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα, χωρίς άλλη ειδοποίηση και με τους ίδιους όρους.