Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας

Panepistimio Peloponnisou

Panepistimio Peloponnisou

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου προκήρυξε πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ασφαλείας – νυχτερινών περιπολιών των κτιριακών εγκαταστάσεων των πανεπιστημιακών μονάδων Σπάρτης – Τρίπολης – Καλαμάτας – Κορίνθου και Ναυπλίου. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα.

Ο διαγωνισμός, συνολικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ, θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 7/10 και ώρα 10.00′. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα στις 11.00′.