Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών

frouta

frouta

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεων Εφοδιασμού – Μεταφορών διενεργεί συνοπτικό (πρόχειρο) πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ο οποίος θα συνεχιστεί με προφορικές, για την ανάδειξη πλειοδότη προμήθειας νωπών οπωροκηπευτικών, προυπολογισμού με βάση την κατανάλωση (τζίρος) περίπου 60.000 ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του συνόλου των ειδών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των Ν.2286/95, Ν.2362/95, Ν.2522/97 και ΠΔ 118/2007 με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών (δικαιολογητικά – οικονομικές προσφορές) – διενέργειας του διαγωνισμού, η 28η Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00΄ στη Λέσχη Αξιωματικών του στρατοπέδου “Σχη Κ. Δαβάκη” ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, όπου θα γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, παρουσία όσων έχουν υποβάλει φάκελο προσφοράς.

Πληροφορίες και οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού δίδονται κάθε εργάσιμη μέρα 8.00΄ – 14.00΄, εκτός Σαββάτου Κυριακής και αργιών στο ΚΕΕΜ/4ο ΕΓ, τηλέφωνο 27310 35380 (εσωτερικό 104-114).