Διαγωνισμός για την προμήθεια παρθένου ελαιολάδου και ηλιελαίου

ladi

ladi

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά είδος, για την κάλυψη ετησίων αναγκών της 124 Πτέρυγας Βασικής Εκπαίδευσης σε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και ηλιέλαιο, θα διενεργηθεί τηνΤετάρτη 13 Μαΐου. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 51.780 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 το πρωί, στο τμήμα Οικονομικού της Μονάδας.

Περισσότερες πληροφορίες βρείτε εδώ.