Διαγωνισμός για τη μεταφορά μαθητών

dioikitirio

dioikitirio

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας προκήρυξε νέο επαναληπτικό, πρόχειρο, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της ΠΕ Λακωνίας, για το χρονικό διάστημα από 1/9/2014 μέχρι την 28η/2/2015 σχολικού έτους 2014-2015, συνολικού προϋπολογισμού 1.074.552,19 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και δικαιώματος προαίρεσης 20%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μίσθωσης κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης που πληρούν τους όρους ασφάλειας για τη μεταφορά μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ΠΕ Λακωνίας από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική μονάδα όπου φοιτούν και αντίστροφα με τους ίδιους όρους της υπ’ αριθμ. 6321/11-8-2014 διακήρυξης για τα δρομολόγια των τμημάτων Γ1-Γ284 εκτός από τα τμήματα Γ144, Γ158, Γ159, Γ160, Γ202, Γ203, Γ204 και Γ179.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30΄ πμ στο διοικητήριο. Για περισσότερες πληροφορίες οι νεδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 27313 63184, 185, 186, 250. Ολόκληρη η διακήρυξη είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του διοικητηρίου και στον ιστότοπο ppel.gov.gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου.