Διαγωνισμός για το κυλικείο του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάρτης προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της επιτροπής στις 10 Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00′.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της επιτροπής (τηλέφωνο 27313 61267), απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η τελευταία είναι διαθέσιμη και μέσω του διαδικτύου, από την ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης (www.sparti.goν.gr).